Performanţa certificată contează!
Text Size
28 May, 2024

Certificare SR EN ISO 22000:2019/HACCP

Sistemul de  Management al Siguranţei Alimentului


HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) este o abordare sistematică, recunoscută la nivel internațional, ce dovedește că riscurile legate de siguranța produselor alimentare sunt identificate, evaluate și tinute sub control. Dovada implementării acestui sistem intr-o organizație este certificarea acestuia. Există o serie de standarde în funcție de care se face această certificare.

- Prioritatea numărul unu pentru orice organizație din filiera agroalimentară este aceea de a-și consolida un sistem de management al siguranței alimentului deoarece:

  • trebuie să-și demonstreze abilitatea de a controla pericolele la siguranța alimentului, în scopul furnizării de produse finale sigure, care să îndeplinească cerințele de siguranță a alimentului agreate de clienți/consumatori și autoritatea de reglementare;
  • are interesul major de a-și propune să îmbunătățească satisfacția clienților prin controlul eficient al pericolelor la siguranța alimentului;
  • este incomparabil mai ieftin să previi decât să corectezi.

Companiile implicate în producerea, ambalarea, distribuția și vânzarea produselor alimentare trebuie să se asigure că siguranța acestor produse nu a fost compromisă în cadrul lanțului alimentar, iar aceasta se poate realiza prin implementarea și certificarea unui sistem de management al siguranței alimentelor.

Producerea, ambalarea, transportul, depozitarea și comercializarea produselor alimentare reprezintă operații cu un grad de risc pentru sănătatea fiecarui consumator. Toate organizațiile care activează în aceste sectoare ce intră în contact direct cu sănătatea consumatorilor trebuie să respecte anumite cerințe, multe dintre acestea fiind impuse de legislația în vigoare.

Integrarea țării noastre în Uniunea Europeana a impus și mai multe cerințe asupra organizațiilor din sectorul alimentar. În prezent, toate acestea sunt obligate să își implementeze un sistem de siguranță a alimentului - HACCP.

- Avantajele certificării sistemului de management al siguranței alimentului:

  • furnizarea de produse finale sigure pentru utilizarea în următoarea verigă a lanțului alimentar sau sigure pentru consumatorul final;
  • evaluarea și aprecierea cerințelor clienților și demonstrează conformitatea cu cerințele agreate mutual de clienți în legătură cu siguranța alimentelor;
  • comunicarea eficientă cu clienții și celelalte părți interesate de-a lungul lanțului alimentar;
  • conformitatea cu cerințele aplicabile ale autorității de reglementare în ceea ce privește siguranța alimentelor;
  • respectarea propriilor politici de siguranță a alimentelor.

 

Cerere online de certificare

Completează numărul tău de telefon, adresa de e-mail și sistemul dorit, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp. Mulțumim!

*Sau poţi folosi formularul complet de cerere ofertă, pentru o comunicare mai bună.

**Toate informaţiile colectate prin formular sunt folosite exclusiv de către Total Iso Cert, pentru ofertare şi contact, şi nu în vreun alt scop.