Performanţa certificată contează!
Text Size
13 Jun, 2024

Certificare SR EN ISO/IEC 27001:2023

Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei


Implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Securităţii Informaţiei (pe scurt SMSI) este o decizie strategică pentru orice organizaţie deoarece garantează securitatea informaţiilor societăţii certificate, dar şi a informaţiilor clienţilor şi partenerilor de afaceri.

Acest sistem furnizează recomandări pentru ţinerea sub control a riscurilor informaţionale, aduce o clarificare asupra tipurilor de ameninţări şi dă direcţii de abordare a metodelor de protecţie pentru a asigura supravieţuirea companiei, minimizarea potenţialelor daune financiare, maximizarea profitului şi a perspectivelor organizaţiei.

În zilele noastre, având în vedere că majoritatea datelor se stochează pe suport informatic, o atenţie deosebită trebuie acordată protecţiei sistemelor informatice.

Securitatea informaţiei trebuie să aibă legătură cu toate aspectele legate de protejarea datelor, indiferent de forma în care acestea există (suport magnetic, optic, hârtie, etc.).

Un SMSI este un sistem de management bazat pe o abordare a riscurilor la care organizaţia este expusă şi are scopul de a stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, menţine şi îmbunătăţi securitatea informaţiei. Certificarea unui SMSI se face in baza referentialului ISO 27001 (fost BS 7799-2) care este folosit pentru a verifica implementarea celor 133 de măsuri de securitate descrise în ISO 27002 (fost ISO 17799).

Standardul are la bază următoarele principii, care definesc securitatea informaţiei: confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiei. Abordarea acestui standard asigură o securitate pe termen lung, bazându-se pe implementarea de politici, proceduri şi metode de securitate destinate protejării informaţiilor şi resurselor organizaţiilor. Prin reducerea la maximum a riscurilor se garantează că sistemul de management este funcţional şi îndeplineşte cerinţele operaţionale ale companiei, aşteptările clienţilor şi se conformează legislaţiei în vigoare.

Orice organizaţie de succes ştie că:

 • informaţia şi suportul de procesare, sistemele şi reţelele informatice sunt resurse foarte importante ale afacerii. Acestea sunt astăzi tot mai ameninţate de o mulţime de atacuri, care pot include fraudele asistate de calculator, viruşii informatici, hacking-ul, DoS, spionajul, sabotajul, vandalismul, focul sau inundaţiile;
 • cerinţele şi aşteptările clienţilor se îndreaptă acum şi către securitatea informatiilor procesate de furnizori, iar afacerile majore vor ţine cont de acest lucru.

Astfel, pentru orice organizaţie care intenţionează să intre în diferite parteneriate şi să-şi menţină şi extindă afacerile, este necesară implementarea şi certificarea unui sistem de management al securităţii informaţiei – ca parte a unui întreg sistem de management bazat pe abordarea evaluării riscurilor de securitate, în vederea stabilirii, implementării, administrării, monitorizării, menţinerii şi îmbunătăţirii securităţii informaţiei. Prin certificare se asigură că s-au aplicat cele mai bune practici de planificare, instalare, configurare, utilizare şi întreţinere a sistemelor informaţionale.

Avantajele certificării sistemului de management al securităţii informaţiei

 • credibilitatea, integritatea şi încrederea conferită clienţilor, angajaţilor, partenerilor contractuali şi proprietarilor că informaţiile şi sistemele informatice ale companiei sunt protejate;
 • conferirea dovezii pentru autorităţi că sunt respectate legile şi reglementările în vigoare;
 • asigurarea unui plan de continuitate al afacerii şi de recuperare din dezastru, adecvat organizaţiei;
 • creşterea productivităţii prin reducerea riscurilor operaţionale şi o mai mare disponibilitate în exploatarea sistemelor informatice;
 • diferenţierea faţă de alţi competitori în cadrul licitaţiilor organizate în cadrul sectorului public sau la încheierea unor contracte comerciale, care implică accesul la informaţii sau chiar secrete de stat;
 • indicarea în mod clar a îndeplinirii de către organizaţie a condiţiilor standardului ISO 27001 şi ISO 27002; Aceste standarde conţin cele mai bune recomandări făcute de experţi în SMSI;
 • reduce necesitatea unei posibile evaluări a sistemului de securitate din partea clienţilor sau partenerilor care cer acest lucru;
 • ofera managerilor un control mai bun asupra fluxurilor de informaţii din organizaţia certificată;
 • sunt identificate şi ţinute sub control riscurile care pot afecta activitatea organizaţiei;
 • posibilitatatea de a întruni toate condiţiile de eligibilitate la licitatii, acolo unde certificarea SMSI este un criteriu de selecţie;
 • o poziţie şi imagine mai bună pe piaţa, în faţa societăţilor concurente care au doar un singur sistem certificat (ex : ISO 9001).

 

Cerere online de certificare

Completează numărul tău de telefon, adresa de e-mail și sistemul dorit, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp. Mulțumim!

*Sau poţi folosi formularul complet de cerere ofertă, pentru o comunicare mai bună.

**Toate informaţiile colectate prin formular sunt folosite exclusiv de către Total Iso Cert, pentru ofertare şi contact, şi nu în vreun alt scop.