Performanţa certificată contează!
Text Size
20 Mar, 2023

Certificare SR OHSAS 18001

Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale


Protecţia salariaţilor cât timp se află la locul de munca nu este o opţiune. Există însă mai multe opţiuni pentru a pune în practică acest lucru. Una dintre acestea este implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (Occupational Health and Safety Management System – OHSAS). Un astfel de sistem se integrează în sistemul de management al organizaţiei ce îl implementează.

Trebuie subliniat faptul că acolo unde există deja un sistem de management al calității sau/și de mediu certificat, introducerea și integrarea unuia de tip OHSAS este destul de facilă, organizația beneficiind de un singur sistem de management, integrat.

Deja, multe organizații și-au implementat și certificat un Sistem al Sănătății și Securității Ocupaționale. Viitoarea integrare a Romaniei în Uniunea Europeană va introduce, cel mai probabil, obligativitatea certificării unui astfel de sistem pentru multe dintre companii. Deja în țara noastră acest lucru reprezintă un criteriu de eligibilitate.

În societatea modernă, promovarea condițiilor de siguranță și sănătate la locul de munca și asigurarea unui mediu de lucru confortabil, respectarea normelor legislative și menținerea unei bune reputații a afacerii reprezintă aspecte ce trebuie luate în considerare de către orice organizație de succes.

Implementarea și certificarea unui sistem de management al Securității și Sănătății Ocupaționale constituie un instrument eficace pentru organizarea și concentrarea eforturilor unei organizații în vederea unei mai bune controlări și gestionări a riscurilor profesionale (accidente, incidente și boli profesionale) și a îmbunătățirii considerabile a performanțelor profesionale.

OHSAS 18001:2008 reprezintă un model de lucru pentru organizațiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost gândit pentru a completa sistemele de management al calității și respectiv de mediu și se bazează pe cerințe explicite pentru o gestionare cât mai eficientă a riscurilor profesionale și crearea unui culturi de prevenire în rândul angajaților.

- Avantajele certificării sistemului de management al Sănătății și Securității Ocupaționale:

 • realizarea securității și sănătății în muncă prin eliminarea și/sau reducerea cauzelor potențiale de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • asigurarea controlului organizației asupra pericolelor, accidentelor și riscurilor la locul de muncă al salariaților;
 • îndeplinirea unor posibile criterii de licitație;
 • limitarea incidentelor și accidentelor de muncă ce implică responsabilitatea juridică a organizației;
 • îmbunătățirea condițiilor de muncă a salariaților;
 • îmbunătățirea performanțelor individuale ale salariaților;
 • organizarea eficientă a activităților la locul de muncă;
 • creșterea conștientizării personalului cu privire la importanța siguranței la locul de muncă și a propriei sănătăți fizice și mentale;
 • creșterea motivării personalului și a comunicării printr-o participare activă în procesul de îmbunătățire continuă și de reducere a riscurilor la locurile de muncă;
 • îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile de reglementare și partenerii de afaceri;
 • îmbunătățirea imaginii comerciale, a marketingului și a competivității în cazul unui sistem de management recunoscut prin certificare;
 • crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 • realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 • transparența și eficacitatea managementului sănătății si securității ocupaționale prin transpunerea rezultatelor evaluărilor de risc, auditurilor, inspecțiilor etc. în planuri de acțiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
 • obținerea unor performanțe superioare din partea angajaților, prin asigurarea „stării de bine” la locul de muncă;
 • percepția favorabilă din partea furnizorilor, beneficiarilor și a societății în ansamblu.


Cerere online de certificare

Completează numărul tău de telefon, adresa de e-mail și sistemul dorit, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp. Mulțumim!

*Sau poţi folosi formularul complet de cerere ofertă, pentru o comunicare mai bună.

**Toate informaţiile colectate prin formular sunt folosite exclusiv de către Total Iso Cert, pentru ofertare şi contact, şi nu în vreun alt scop.