Performanţa certificată contează!
Text Size
09 Dec, 2023

Certificare SR EN ISO 50001:2011 

Sistemul de Management al Energiei


 

Acest standard specifică cerinţele pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al energiei.

Un astfel de sistem ia în considerare obligaţiile legale cărora organizaţia trebuie să se conformeze şi altor cerinţe la care organizaţia poate să adere.

Acesta oferă organizaţiei posibilitatea de a aborda sistematic îmbunătăţirea continuă a eficienţei energetice. Acest standard stabileşte cerinţe pentru îmbunătăţirea continuă în sensul de utilizare a energiei în mod durabil şi mult mai eficient, independent de tipul de energie utilizată. Standardul este aplicabil pentru orice organizaţie care doreşte să se asigure că este în conformitate cu propria politică stabilită privind energia şi pentru a demonstra conformitatea şi altora. Aceasta se poate confirma prin autoevaluare şi prin propria declaraţie de conformitate sau prin certificarea sistemului de management al energiei de către o organizaţie externă. Scopul acestui standard european este de a ghida organizaţiile în stabilirea sistemelor şi proceselor necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Aceasta ar trebui să conducă la reducerea costurilor şi la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intermediul unui management sistematic al energiei. Standardul specifică cerinţele pentru un sistem de management al energiei astfel încât orice organizaţie să-şi poată dezvolta şi implementa o politică şi obiectivele care iau în considerare informaţiile şi cerinţele legale referitoare la aspectele semnificative ale energiei.

  •  Acest standard este destinat pentru a fi aplicat la organizaţiile de toate tipurile şi respectiv de toate mărimile, în orice condiţii geografice, sociale şi culturale.

Standardul pentru sisteme de management al energiei se poate utiliza independent sau integrat cu orice alt sistem de management. Pentru a facilita utilizarea acestuia, structura acestui standard este similară cu structura ISO 14001. Succesul sistemului depinde de punerea în aplicare la toate nivelurile şi funcţiile organizaţiei şi în special la managementul la cel mai înalt nivel. Un astfel de sistem permite unei organizaţii să-şi dezvolte o politică privind energia, pentru a stabili obiective şi proceduri care să conducă la îndeplinirea angajamentelor politicii stabilite privind energia, să întreprindă acţiuni atunci când este necesar pentru a îmbunătăţi performanţele şi pentru a demonstra conformitatea sistemului cu cerinţele acestui standard european. Elaborarea şi adoptarea standardului EN 16001:2009 contribuie la stimularea unui proces de îmbunătăţire continuă ce conduce la utilizarea mai eficientă a energiei. Aceasta încurajează organizaţiile să implementeze un plan de monitorizare a energiei precum şi de analiză a energiei. Cerinţele acestui standard european pot să se adapteze sau să se integreze cu cele ale altor sisteme de management, cum ar fi sistemele pentru calitate, mediu, securitate şi sănătate ocupaţională, de management financiar sau al riscului. Nivelul de detaliere şi de complexitate a sistemului de management al energiei, extinderea documentaţiei şi resursele destinate pentru acest sistem depind de un număr de factori, cum ar fi domeniul de aplicare al sistemului, mărimea organizaţiei şi natura activităţilor şi produselor acesteia (inclusiv serviciile).

 - Avantajele certificării sistemului de management al energiei:

  • câştigarea şi menţinerea cotei de piaţă prin promovarea imaginii de eficienţă energetică a produselor şi serviciilor oferite;
  • obţinerea unor performanţe reale privind energia şi demonstrarea acestor performanţe parţilor interesate, printr-un management tehnic şi economic al aspectelor semnificative privind energia ale organizaţiei;
  • atragerea investiţiilor;
  • reducerea riscurilor de asigurare;
  • reducerea costurilor prin o mai eficientă utilizare a resurselor.

 


Cerere online de certificare

Completează numărul tău de telefon, adresa de e-mail și sistemul dorit, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp. Mulțumim!

*Sau poţi folosi formularul complet de cerere ofertă, pentru o comunicare mai bună.

**Toate informaţiile colectate prin formular sunt folosite exclusiv de către Total Iso Cert, pentru ofertare şi contact, şi nu în vreun alt scop.